Behandling

PSYKOLOGSAMTALE


Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne. Jeg har specialiseret mig i angst, depression, lavt selvværd, vredesproblematikker, skoleværing, høj begavelse og stress.


Jeg tilbyder terapi til mennesker som har Aspergers Syndrom, Skizofreni, borderline, ængstelig-evasiv, paranoid eller narcissistisk personlighedsforstyrrelse.


Jeg tilbyder parterapi til par, hvor den ene part har autisme eller Aspergers Syndrom.


Jeg tilbyder terapi til pårørende til personer med psykiatriske lidelser. Fx hvis du er barn af en forældre med skizofreni eller personlighedsforstyrrelse, kan det have konsekvenser for dig og din måde at være i verden på.

UDREDNING


Jeg har 12 års erfaring fra psykiatrien og jeg er uddannet til at udrede patienter med forskellige psykiatriske lidelser. 

En udredning kan give afklaring og mulighed for at få den rette støtte og hjælp.


Jeg tilbyder udredning i forhold til


  • Personlighedsforstyrrelse
  • Skizofreni
  • Depression
  • Angst


Når jeg udreder prioriterer jeg højt, at du er med i processen hele vejen.

Efter et udredningsforløb vejleder jeg gerne forældre, kæreste, skole mv., hvordan de bedst muligt kan støtte dig fremadrettet.

SUPERVISION

 

Jeg er godkendt af Danske Psykologforening til at supervisere yngre psykologer på vej til autorisation samt psykologer som er i gang med specialistuddannelse


Jeg er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab til at supervisere læger og psykiatere


Jeg har superviseret personale på psykiatriske bosteder, psykatriske afdelinger og misbrugscentre

FOREDRAG OG UNDERVISNING


Gennem årene har jeg holdt mange kurser og foredrag for psykologer, læger og andet sundhedsfagligt personale, samt for skoler og gymnasier.


Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere. Der er både mulighed for kortere oplæg, et- og to-dages kurser og længere forløb med undervisning, supervision og sparring. Jeg kommer gerne ud til jer og der er også mulighed for at afholde kurser i min klinik i Hellerup.
Nye tiltag

2019

Gruppeforløb for kvinder som ønsker at arbejde med deres relationer og mønstre

 

2019

Kursusforløb for forældre til børn med høj begavelse

 

2019

Datingkursus - sådan finder du din drømmemand og undgår faldgruberne